Bureau Geluid Calibration Laboratory werkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de
ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria
.

 • CONTACT
  Wanneer u een geluidsmeter of kalibrator wilt kalibreren, vul dan het aanvraagformulier in of neem contact met ons op. Zie de contactpagina voor onze gegevens. Wij zullen dan samen met u bespreken welke procedure het meest geschikt is.

 • OFFERTE
  We werken met standaard prijzen en indien gewenst verzorgen wij een offerte waarin de prijsafspraken, termijnen en voorwaarden zijn vastgesteld.

 • OPDRACHT
  Indien u accoord gaat met de offerte of ons telefonisch voorstel, wordt er een opdrachtbevestiging gestuurd die u aan ons retourneerd voor accoord.

 • VERVOER
  Wij overleggen met u hoe het te kalibreren meetinstrument naar ons toekomt. Per vervoerder, per koerier of door u zelf gebracht.

 • KALIBRATIE
  Na ontvangst starten wij de kalibratieprocedure volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem.

 • AFRONDING
  Wij streven naar een doorlooptijd van 3 werkdagen exclusief transporttijd. Soms duurt het een dag langer, soms kan het een dag sneller.

 • VERZEKERD
  Uw meetinstrument is zolang het in het bezit is van Bureau Geluid Calibration Laboratory verzekerd.

 • U BLIJFT OP DE HOOGTE
  Mocht er tijdens de kalibratieprocedure door welke reden dan ook vertraging ontstaan dan wordt u daarvan direct op de hoogte gebracht.
  Mochten er tijdens de kalibratieprocedure afwijkingen geconstateerd worden dan nemen wij ook contact met u op.

 • AFRONDING
  Na afronding van de kalibratieprocedure maken wij het kalibratierapport op.

 • KALIBRATIERAPPORT
  De geluidmeter of kalibrator en het kalibratierapport worden naar u retour gezonden via een door ons geselecteerde vervoerder, of u haalt het meetinstrument zelf af.

Kalibratielaboratorium...