Bureau Geluid beschikt over een door de RvA (Raad voor Accreditatie) geaccrediteerd ISO-17025 kalibratielaboratorium.
Wij kalibreren volgens de volgende normen:

 • GEACCREDITEERDE TEST EN KALIBRATIE GELUIDMETER VOLGENS NORM IEC-61672-DEEL 3
  Voor een geluidsniveaumeter welke volledig en aantoonbaar voldoet aan de specificaties van de norm IEC-61672-deel 1 is dit een geaccrediteerde test en kalibratie volgens de norm IEC-61672-deel 3. Een geaccrediteerde kalibratie kan in ieder geval worden uitgevoerd voor geluidsnivaumeters van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).
 • GEACCREDITEERDE TEST EN KALIBRATIE OKTAAF EN TERTSBANDANALYSER VOLGENS NORM IEC-61260
  Het geaccrediteerd testen / verifiëren van de filterverzwakking van oktaafband en tertsbandfilters volgens de norm IEC-61260 voor een geluidsniveaumeter met een spectrum analyser functie.
 • GEACCREDITEERDE TEST EN KALIBRATIE KALIBRATOR VOLGENS NORM IEC-60942
  Voor een enkelsignaal en dubbelsignaal kalibrator welke volledig en aantoonbaar voldoet aan de specificaties van de IEC-60942 norm is dit een geaccrediteerde test en kalibratie volgens de IEC-60942 norm. Een geaccrediteerde kalibratie kan in ieder geval worden uitgevoerd voor kalibrators van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).
 •  STI MEETMODULE EN TALKBOX VOLGENS NORM IEC-60268
  Het herleidbaar testen / verifiëren van de STI meetfunctie en talkboxen. Voor diverse geluidsniveaumeters met een STI meetfunctie voor de meting van spraakverstaanbaarheid. Dit is geen geaccrediteerde procedure.
 • HAMERAPPARAAT / KONTAKTGELUIDGENERATOR VOLGENS NORM ISO-140
  Het herleidbaar testen / verifiëren van een kontaktgeluidgenerator. Dit is geen geaccrediteerde procedure.

 •  GELUIDSMETER VOLGENS NORM IEC-60651 OF IEC-6080
  Wanneer het gaat om een oudere geluidsniveaumeter welke voldoet aan de oudere IEC-60651 norm voeren wij een herleidbare test en/of herleidbare kalibratie uit. Dit is dan geen geaccrediteerde procedure.

 • HERLEIDBARE TEST
  Indien de fabrikant van het instrument geen gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de testen, beschikbaar heeft gesteld, zullen we met u overleggen over de mogelijkheden. De test kan dan in ieder geval niet geaccrediteerd, maar mogelijk wel herleidbaar uitgevoerd worden. Het zou ook kunnen dat we enkel een justering uitvoeren maar geen test. Dit is dan geen geaccrediteerde procedure.