Off Canvas sidebar is empty

H E L D E R E   P R O C E D U R E S ,   O P E N   C O M M U N I C A T I E   E N   L A G E   K O S T E N ;   D A A R V A N   P R O F I T E E R T   U   A L S   K L A N T

Veel gestelde vragen aan Bureau Geluid Calibration Laboratory

Wij hebben hieronder voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.
Zit uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via het vragenformulier.

Vragen

 1. Ik wil mijn geluidsmeter / geluidsanalyser laten kalibreren. Kan dit?
 2. Ik wil mijn kalibrator laten kalibreren. Kan dit?
 3. Zijn jullie door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd?
 4. Is de kalibratie een geaccrediteerde kalibratie die voldoet aan de eisen in de EN ISO/IEC 17025?
 5. Is de kalibratie herleidbaar?
 6. Wat is de kalibratietermijn voor een geluidmeter / hoe vaak moet ik laten kalibreren?
 7. Wat is de doorlooptijd voor een kalibratie / hoe lang duurt de kalibratieprocedure?
 8. Zit er bij de kalibratie een certificaat?
 9. Is er een verschil tussen een geaccrediteerde kalibratie van een klasse 1 en een klasse 2 geluidmeter / kalibrator?
 10. Kan ik meerdere geluidmeters / kalibrators tegelijk laten kalibreren?
 11. Waarom is regelmatig kalibreren noodzakelijk?
 12. Waarom kan ik voor de kalibratie het beste kiezen voor Bureau Geluid Calibration Laboratory?
 13. Wanneer kunnen wij jullie bereiken?
 14. Kunnen onze te kalibreren meetinstrumenten bij het laboratorium worden afgegeven en worden opgehaald?
 15. Wat kost het kalibreren van een geluidsmeter of een kalibrator?
 16. Wat is kalibratie / kalibreren (algemeen)?

Antwoorden

 1. Ik wil mijn geluidmeter / geluidanalyser laten kalibreren. Kan dit?
  Ja. Vul uw gegevens in, in het aanvraagformulier of neem contact met ons op via telefoon of mail. Zie hiervoor onze contactgegevens. Er kan altijd een herleidbare test worden uitgevoerd en afhankelijk van het fabrikaat en type geluidmeter kan een geaccrediteerde kalibratie volgens de norm IEC-61672 voor geluidmeters worden uitgevoerd. Een geaccrediteerde kalibratie kan in ieder geval worden uitgevoerd voor geluidmeters van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).

 2. Ik wil mijn kalibrator laten kalibreren. Kan dit?
  Ja. Vul uw gegevens in in het aanvraagformulier of neem contact met ons op via telefoon of mail. Zie hiervoor onze contactgegevens. Een geaccrediteerde kalibratie van een kalibrator volgens de norm IEC-60942 kan in ieder geval worden uitgevoerd voor kalibrators van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).

 3. Zijn jullie door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd?
  Ja, we zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de kalibratie en periodieke testen van geluidmeters en kalibrators.
  Bekijk onze RvA K168 Calibration scope.

 4. Is de kalibratie een geaccrediteerde kalibratie die voldoet aan de eisen in de EN ISO/IEC 17025?
  Ja. De EN ISO/IEC 17025 is een norm opgesteld voor alle test- en kalibratielaboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden. Wanneer we voor een geluidmeter of een kalibrator een geaccrediteerde kalibratie uitvoeren dan volgen wij altijd ons kwaliteitssysteem dat voldoet aan de EN ISO/IEC 17025.

 5. Is de kalibratie herleidbaar?  
  Ja, ongeacht of we een geaccrediteerde kalibratie of een herleidbare test / justering uitvoeren; alle kalibraties en testen die we uitvoeren zijn altijd herleidbaar naar nationale en/of internationaal aanvaarde standaarden.

 6. Wat is de kalibratietermijn voor een geluidmeter / hoe vaak moet ik laten kalibreren?
  Dit staat omschreven in de norm volgens welke u de geluidmetingen uitvoert. Deze termijn kan 1 jaar of 2 jaar zijn. Is in de norm volgens welke u de geluidmetingen uitvoert geen termijn omschreven, dan wordt doorgaans de kalibratietermijn van de fabrikant van het meetinstrument aangehouden, maar dit is geen wettelijke eis.

 7. Wat is de doorlooptijd van een kalibratie / hoe lang duurt de kalibratieprocedure?
  Wij streven naar een doorlooptijd van 3 werkdagen exclusief transporttijd. Soms duurt het een dag langer, soms kan het een dag sneller. Lees hier meer over de kalibratie: kwaliteit & procedure.

 8. Zit er bij de kalibratie een certificaat?
  Ja, bij iedere kalibratie ontvangt u een kalibratiecertificaat.

 9. Is er een verschil tussen een geaccrediteerde kalibratie van een klasse 1 en een klasse 2 geluidmeter / kalibrator?
  Er is geen technisch verschil verschil tussen een geaccrediteerde kalibratie van een klasse 1 en een klasse 2 geluidmeter / kalibrator. Wel zijn de tolerantiegrenzen en testfrequenties anders.

 10. Kan ik meerdere geluidmeters / kalibrators tegelijk laten kalibreren?
  Ja, in dat geval zorgen wij ervoor dat al uw instrumenten gelijktijdig de kalibratieprocedure doorlopen en dus ook weer gelijktijdig terug in uw bezit zijn.

 11. Waarom is regelmatig kalibreren noodzakelijk?
  Tijdens het uitvoeren van een geluidmeting gebruikt u uw eigen kalibrator om op de meetlocatie de geluidmeter exact bij te regelen op de luchtdruk van dat moment. De norm volgens welke u metingen uitvoert vereist echter dat zowel de geluidmeter als de eigen kalibrator periodiek extern door een daartoe bekwaam geacht laboratorium onafhankelijk wordt getest en gekalibreerd.  Voor u als gebruiker is dit de enige manier om zeker te zijn dat de gehele meetketen voldoet aan de eisen van de IEC-61672 norm (voor geluidmeters) of de IEC-60942 norm (voor kalibrators). De kalibratie die wij uitvoeren is eigenlijk een controle van de geluidmeter of kalibrator en eventuele accessoires op een groot aantal testonderdelen en specificaties, en een eindkalibratie wanneer alle testen met succes zijn doorlopen.

 12. Waarom kan ik voor de kalibratie het beste kiezen voor Bureau Geluid Calibration Laboratory?
  Wij zijn een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium dat volgens een kwaliteitsmanagementsysteem werkt en daarbij de EN ISO/IEC 17025 volgt.
  Wij werken met heldere procedures en een open communicatie. Wij voeren de kalibratie snel uit. Uw instrument wordt niet naar het buitenland verstuurd. 
  Daarom kunt u het beste kiezen voor Bureau Geluid Calibration Laboratory.

 13. Wanneer kunnen wij jullie bereiken?
  Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar, maar het is mogelijk dat wij metingen of kalibraties aan het uitvoeren zijn. In dat geval kunt u inspreken op onze voicemail en bellen wij u binnen een werkdag terug. U kunt ook een e-mail verzenden. Op werkdagen beantwoorden wij deze berichten altijd binnen 48 uur.

 14. Kunnen onze te kalibreren meetinstrumenten bij het laboratorium worden afgegeven en worden opgehaald?
  Ja, en dit juichen wij toe omdat u dan altijd zeker weet hoe het transport heeft plaatsgevonden. Neem in dat geval wel vooraf contact met ons op om het afgeven en ophalen in te plannen. Zie hiervoor onze contactgegevens.

 15. Wat kost het kalibreren van een geluidmeter of een kalibrator?
  Neem hiervoor contact met ons op.

 16. Wat is kalibratie / kalibreren?
  Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen. Het af- of instellen om het in overeenstemming te brengen met de specificatie wordt justeren genoemd. Een ijking bestaat erin dat er eerst gekalibreerd wordt om dan te justeren. (bron: wikipedia)

 

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A