Bureau Geluid beschikt over een door de RvA (Raad voor Accreditatie) geaccrediteerd ISO-17025 kalibratielaboratorium.
Wij kalibreren volgens de volgende normen:

 • VOLGENS NORM IEC-61672-DEEL 3
  Voor een geluidsniveaumeter welke volledig en aantoonbaar voldoet aan de specificaties van de norm IEC-61672-deel 1 is dit een geaccrediteerde test en kalibratie volgens de norm IEC-61672-deel 3. Een geaccrediteerde kalibratie kan in ieder geval worden uitgevoerd voor geluidsnivaumeters van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).
 • VOLGENS NORM IEC-6167260
  Het geaccrediteerd testen / verifiëren van de filterverzwakking van oktaafband en tertsbandfilters volgens de norm IEC-61260 voor een geluidsniveaumeter met een spectrum analyser functie.
 • VOLGENS NORM IEC-60942
  Voor een enkelsignaal en dubbelsignaal kalibrator welke volledig en aantoonbaar voldoet aan de specificaties van de IEC-60942 norm is dit een geaccrediteerde test en kalibratie volgens de IEC-60942 norm. Een geaccrediteerde kalibratie kan in ieder geval worden uitgevoerd voor kalibrators van diverse fabrikanten met een type goedkeuring (type approval).
 •  VOLGENS NORM IEC-60268
  Het herleidbaar testen / verifiëren van de STI meetfunctie en talkboxen. Voor diverse geluidsniveaumeters met een STI meetfunctie voor de meting van spraakverstaanbaarheid. Dit is geen geaccrediteerde procedure.
 •  VOLGENS NORM IEC-60651 OF IEC-60804
  Wanneer het gaat om een oudere geluidsniveaumeter welke voldoet aan de oudere IEC-60651 norm voeren wij een herleidbare test en/of herleidbare kalibratie uit. Dit is dan geen geaccrediteerde procedure.

 • HERLEIDBARE TEST
  Indien de fabrikant van het instrument geen gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de testen, beschikbaar heeft gesteld, zullen we met u overleggen over de mogelijkheden. De test kan dan in ieder geval niet geaccrediteerd, maar mogelijk wel herleidbaar uitgevoerd worden. Het zou ook kunnen dat we enkel een justering uitvoeren maar geen test. Dit is dan geen geaccrediteerde procedure.

Code  Instrument

Door de RvA geaccrediteerde
ISO-17025
periodieke test en kalibratie
volgens scope K168

Herleidbare
test

Herleidbare
kalibratie

TP01 Klasse 1 en klasse 2 geluidkalibrator, enkelsignaal en dubbelsignaal
Norm: IEC 60942: 2003 en IEC 60942: 2017
     
TP02 Klasse 1 en klasse 2 geluidniveaumeters en integrerende geluidniveaumeters
Norm: IEC 61672:2006-deel 3 en IEC 61672:2013-deel 3
     
TP03 Oktaafband en tertsband filter verzwakking voor spectrumanalyser
in combinatie met IEC 61672
Norm: IEC 61260:1995 en IEC 61260-3:2016
     
TP101 Herleidbare test STI meetmodule van STI / STIPA meter
Norm: IEC 60268
     
TP102 Herleidbare test Talkbox in gebruik bij STI / STIPA metingen
Norm: IEC 60268
     
TP103 Herleidbaar kalibreren/justeren van een geluidmeter en akoestische test van de ruisdrempel      
TP104 Herleidbaar kalibreren/justeren van een dosimeter en akoestische test van de ruisdrempel      
TP105 Oudere klasse 1 en klasse 2 integrerende geluidniveaumeters
Norm: IEC 60651:1979 en IEC 60804:1985
     
BAT Vervangen oplaadbaar batterijpack in geluidmeter/analyser      
ophaal Ophaalservice van de apparatuur      
terug Terugzending van de apparatuur      

 

Kalibratieprocedure...